Free CSS Navigation Menu Designs 2 at exploding-boy.com

Tab Menu 9

Wednesday, 23 November 2011

Langkah pengajaran BM Tahun 2 (Simpulan Bahasa)

Pengajaran simpulan bahasa diadakan dengan menggunakan kaedah teka-teki. Murid-murid dapat berfikir secara menghubungkait.

Keempat-empat simpulan bahasa yang diajar dalam 2 waktu ini adalah panjang tangan, mulut murai, hidung tinggi dan otak udang.


No comments:

Post a Comment